04 78 - 55 02 22 info@bsdehommel.nl Oostsingel 39 5802AM Venray

Kernwaarden

Sinds 2012 is de Hommel een daltonschool waar leerkrachten een extra certificaat hebben (of gaan halen) voor ‘daltonleerkracht.’ Iedere vijf jaar visiteert de Nederlandse Dalton Vereniging de school en onderzoekt of de licentie verlengd kan worden. Nieuwe inzichten in het onderwijs worden gevolgd en het daltononderwijs gaat daardoor voortdurend met zijn tijd mee.

Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede ontwikkeling waarbij naast de intellectuele vorming ook aandacht is voor de sociale en persoonlijke groei. Kinderen leren omgaan met de voortdurend veranderende samenleving door ondernemend en zelf verantwoordelijk te zijn. De Hommel biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

De vijf kernwaarden van het daltononderwijs vormen het uitgangspunt om het onderwijs te organiseren :

 • verantwoordelijkheid
 • zelfstandigheid
 • effectiviteit
 • samenwerken
 • reflectie


Daltonschool de Hommel is...

 
 • de plek waar je moet zijn, we leren voor het leven, het is de wereld in het klein;

 • wat je zelf kunt doe je zelf, daar leer je het allermeeste van;

 • Dalton doe je niet, dat ben je, de hele dag steeds weer;

 • leren kan ook spannend zijn, maar als je durft en als je waagt is dat juist een kans;

 • Ieder kind is eigenaar van zijn eigen leerproces;

 • Heb je ergens moeite mee, dan is dat echt niet raar, we doen het samen met elkaar;

 • dagelijks reflecteer je, je leert daarvan voor morgen;

 • Zelfstandig maak je keuzes, de regisseur dat ben jij;

 • Nieuwsgierig zijn om iets te leren, telkens weer een nieuwe stap;

 • je taken plan je zelf, verantwoordelijkheid is geen last;

 • actief en onderzoekend leren, ontwikkelen in een fijne sfeer;

 • een daltonkind is zelfbewust en vertrouwt op eigen kracht.


(uit:Dalton doe je niet,dat ben je)