04 78 - 55 02 22 info@bsdehommel.nl Oostsingel 39 5802AM Venray

Ouderpanel

Een ouderpanel is een open gesprek tussen de directie en een groep van ongeveer 15 ouders over het onderwijs op school. Het gesprek kan gaan over een veelheid van vragen, waarop ouders graag antwoord willen hebben. Het ouderpanel kan een onderwerp voorgelegd krijgen, maar kan ook op eigen initiatief een onderwerp aandragen. Het panel bestaat steeds wisselende groep ouders, die twee jaar zitting hebben in het ouderpanel.Uit elke groep wordt 1 ouder gekozen. Het ouderpanel komt driemaal per jaar in dezelfde samenstelling bijeen. De school wordt vertegenwoordigd door de directeur en/of de locatieleider.

Ouders die niet in het ouderpanel zitten kunnen vragen neerleggen bij het ouderpanel. Wanneer datum en onderwerp bekend zijn wordt aan ouders gevraagd hun inbreng kenbaar te maken bij de voorzitter van het ouderpanel.

Voorzitter van ouderpanel: Marieke Vullings
Secretaris van het ouderpanel: Stans Haumann