04 78 - 55 02 22 info@bsdehommel.nl Oostsingel 39 5802AM Venray

De Oudervereniging (OV)

De Oudervereniging is een vereniging waarvan de ouders van de leerlingen lid zijn als zij de ouderbijdrage (contributie) betalen. De hoogte van de contributie wordt in de algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributie wordt gebruikt voor het organiseren van allerlei activiteiten voor de leerlingen in opdracht van en in samenwerking met de school.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit klassenouders. Zij zijn het aanspreekpunt voor de leerkracht bij het organiseren van activiteiten voor de betreffende groep en regelen waar nodig verdere ouderhulp. De klassenouders kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen samen het dagelijks bestuur. Alle bestuursleden zitten 4 jaar in het bestuur. Deze termijn kan maximaal 2 keer worden verlengd.

De vrijwillige ouderbijdrage van € 17,-(contributie) wordt in oktober geïnd via automatische incasso, dit is inclusief de bijdrage voor de traktatie met verjaardagen). Ouders die niet via een automatische incasso betalen, wordt € 2,50 administratiekosten per betaling in rekening gebracht.
Het innen van de vrijwillige bijdrage voor het schoolfruit, de schoolreizen en het schoolkamp is in handen van de oudervereniging. Het schoolfruit à €17,50 wordt in september per automatische incasso geïnd. Het schoolreisgeld (€20,-) en het schoolkamp van groep 8 (€52,50) vindt plaats per automatische incasso in april.

Meer informatie vindt u in de schoolgids.

Het dagelijks bestuur voor het schooljaar 2021-2022 bestaat uit:
  • Kimberley Augustijn (voorzitter)
  • Hilke Price (vicevoorzitter)
  • Nicole Wijnhoven (penningmeester en ledenadministratie)
  • Claire van Wees-Baltussen (secretaris)