04 78 - 55 02 22 info@bsdehommel.nl Oostsingel 39 5802AM Venray

Overblijven

Onder begeleiding van professionele leid(st)ers wordt er gegeten, gedronken en gespeeld. Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Wij vinden gezonde voeding belangrijk. Snoep, chips en frisdrank zijn tijdens de tussenschoolse opvang dan ook niet toegestaan. Het is belangrijk dat de drinkbekers en broodtrommels duidelijk voorzien zijn van naam en groep.

Het overblijven kost € 1,50 per keer. Er is geen korting voor gezinnen met meerdere kinderen.
Vier keer per jaar worden de kosten voor de betreffende periode automatisch afgeschreven.
 
Periode 1: augustus / september / oktober Factuur: november
Periode 2: november / december / januari Factuur: februari
Periode 3: februari / maart / april Factuur: mei
Periode 4: mei / juni / juli                                 Factuur: augustus

 
Twee weken voordat de overblijfvergoeding wordt afgeschreven van de aangegeven rekening wordt een factuur verzonden waarop de datum van incasso staat vermeld.

De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door een werkgroep. De werkgroep bestaat uit de coördinator(en) van het overblijven, een directielid en een ouderlid van de medezeggenschaps-raad.
Voor overleg met betrekking tot alle aangelegenheden van het overblijven is de werkgroep uw aanspreekpunt.
Wanneer een kind overblijft wordt dit ‘s morgens door de leerkracht genoteerd. De lijst wordt door de coördinator gecontroleerd en bijgehouden. Op de factuur staat aangegeven hoe vaak uw kind(eren) is(zijn) overgebleven.
Ook kinderen die slechts sporadisch gebruik maken van de overblijfregeling kunnen uitsluitend via deze weg gebruik maken van het overblijven.
Bij niet tijdige betaling kan de school besluiten uw kind te weigeren bij het overblijven.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij een van de coördinatoren of kijken op onze website.
Coördinatoren overblijven: Ans Botden en Margret Tummers 
                                                            
U kunt ook contact met ons opnemen via het e-mailadres: overblijven@bsdehommel.nl