Ouderpanel

Hier vindt u een uitgebreide uitleg over het functioneren van het ouderpanel bij ons op school.
Reacties/contact via: ouderpanel@bsdehommel.nl