Wij maken gebruik van het BasisOnline Ouderportaal. Het is een veilige platform waar het kind centraal staat. Ouder en school houden elkaar in een afgeschermde omgeving op de hoogte Ún werken met elkaar samen om een optimale ontwikkeling van het kind mogelijk te maken.


Ouderavond op maandag 2 juli 2018