Vakantierooster schooljaar 2018-2019
 
 Herfstvakantie 15-10-2018 t/m 19-10-2018
 Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019
 Voorjaarsvakantie 04-03-2019 t/m 08-03-2019
 Meivakantie
 incl. 2e Paasdag en Koningsdag
22-04-2019 t/m 03-05-2019
 Hemelvaart 30-05-2019 en 31-05-2019
 2e Pinksterdag           10-06-2019
 Zomervakantie 08-07-2019 t/m 16-08-2019
   

Studiedagen, alle groepen vrij
donderdag 6 december 2018
donderdag 7 februari 2019
vrijdag 8 februari 2019
vrijdag 19-april 2019 (Goede Vrijdag)
dinsdag 11 juni 2019

woensdag 12 juni 2018
 

Schooltijden
Om 08.15 uur gaan de deuren open voor kinderen en ouders.

  Ochtend Middag
Maandag 08.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Dinsdag 08.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Woensdag 08.30 - 12.15  
Donderdag 08.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Vrijdag 
08.30 - 12.00 
13.00 - 15.00
(groep 5 t/m 8)

Groep 1 t/m 4
's middags vrij

Terugblik
Tijden veranderen en daarom is het goed om na te denken over andere tijden.

De Werkgroep Schooltijden is bezig geweest met het onderwerp 'Andere schooltijden voor de Hommel'.
De verschillende schooltijdenmodellen zijn bekeken. Er is goed onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. 

15 januari 2018 Informatieavond
Tijdens de informatieavond op 15 januari 2018 is aan de ouders uitleg gegeven. PRESENTATIE

De aanwezige ouders zijn in groepjes uiteen gegaan en hebben aandachtspunten bij de twee modellen genoteerd.
De notities zijn allemaal ondergebracht in een document. MINNEN EN PLUSSEN

17 januari 2018 Vragenformulier
Op 17 januari is aan ieder gezin een vragenformulier uitgereikt. Tot uiterlijk donderdag 25 januari kon dit formulier in de stembus bij de hoofdingang worden gedaan.

26 januari 2018 Uitslag enquête
Op 26 januari heeft de telling plaatsgevonden. De Werkgroep heeft de resultaten besproken en vervolgens doorgegeven aan de directie en de MR. 

5 februari 2018 Brief naar ouders
De ouders zijn op de hoogte gebracht van de resultaten en het genomen besluit: 

Beste ouders, verzorgers,
 
Al enige tijd zijn wij bezig met een oriëntatie op andere schooltijden. In deze brief leest u over de uitslag van de gehouden enquête in januari 2018. Wij informeren u ook over het besluit naar aanleiding van de enquête.
Allereerst onze hartelijke dank voor het grote aantal reacties. Van de 243 huishoudens die een enquête hebben ontvangen, hebben 195 deze ingevuld en ingeleverd (80%). Uw betrokkenheid stellen we zeer op prijs!

Van de 193 huishoudens (twee stemmen waren ongeldig) kozen er 103 voor het huidige model (52,8%) en 90 stemmen waren uitgebracht voor het 5-gelijke-dagen model (47,2%).  

De commissie schooltijden heeft de enquêteresultaten van de ouders besproken. Er is geconstateerd dat er geen sprake is van een duidelijke voorkeur voor één van de twee voorgelegde modellen. Daarom heeft de directie besloten dat we niets aan de schooltijden gaan veranderen omdat er te weinig draagvlak voor verandering is. Om toch tegemoet te komen aan de uitslag van deze enquête, zal de school in schooljaar 2019-2020 samen met de medezeggenschapsraad een nieuwe enquête over de schooltijden uit laten gaan.

Ik dank iedereen nogmaals  van harte voor zijn of haar medewerking en hoop ook in de toekomst op uw respons te mogen rekenen. Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact met mij op.
Met vriendelijke groet,
 J. Berhitu
 directeur