Zelfstandigheid

We leren kinderen zelfstandig te denken en keuzes te maken. De leerkracht gaat uit van de aangeboren ontwikkeldrang van kinderen. Hij zorgt voor een uitdagende leeromgeving en prikkelende opdrachten. Kinderen leren hieruit goede keuzes te maken voor persoonlijke ontwikkeling. De leerkracht heeft hierbij een begeleidende rol.