Samenwerken

Om zich staande te houden in de huidige samenleving is het belangrijk dat kinderen leren om samen te werken, ook met kinderen die ze niet zelf kiezen. Daarom besteden we veel aandacht aan het spelen en werken in groepjes. Meestal gaat het om kinderen uit dezelfde groep. Zo leren ze te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar.