Reflecteren

Het onderwijsaanbod is doelgericht. Voor, tijdens en na het werken/spelen wordt gereflecteerd op de doelen. De leerkracht stelt gerichte reflectievragen op het ontwikkelproces. Deze stimuleren een kritische werkhouding waarbij kinderen bewust zijn van hun eigen leerproces. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het onderwijs voortdurend plaats.