04 78 - 55 02 22 info@bsdehommel.nl Oostsingel 39 5802AM Venray

Medezeggeschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) zorgt voor inspraak van ouders en personeelsleden in besluiten die het schoolbestuur neemt. De MR heeft een wettelijke basis: iedere school moet er een hebben.
Voor veel beslissingen moet het schoolbestuur eerst advies vragen aan de MR. Voor een aantal belangrijke besluiten is instemming van de MR nodig. Dit alles is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).
Ouders en leerkrachten die vragen hebben kunnen altijd mondeling of schriftelijk contact opnemen met een van de MR-leden. Heeft u ideeën voor de MR, dan kunt u een email sturen naar: mr@bsdehommel.nl

Samenstelling Medezeggenschapsraad 2019-2020

Ouders: 
 • Martijn Gommers
 • Henk van den Heuvel
 • Michelle van Nisselroy                 
 • Debbie Jans
 • Monique Franssen
Leerkrachten:
 • Marian Bonants
 • Irma Nooder
 • Jolanda Duijf
 • Leonie Janssen
 • Linda van Leuken

Vergaderingen

De MR vergadert gemiddeld genomen iedere maand. De vergaderingen zijn openbaar.  Sluit gerust eens aan!  De notulen van elke vergadering liggen ter inzage bij de secretaris van de MR. Jaarlijks wordt er een jaarverslag gemaakt. Het schooljaar 2019-2020 vergaderen we op de volgende momenten:
 • 16-09-2019
 • 24-10-2019
 • 19-11-2019
 • 06-01-2020
 • 06-02-2020
 • 02-03-2020
 • 08-04-2020
 • 12-05-2020
 • 04-06-2020

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Hommel valt onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio (SPOV).
Hierbij zijn veertien basisscholen en één speciale basisschool aangesloten. De scholen zijn verspreid over de kerkdorpen en de verschillende wijken van Venray centrum. Er is sprake van een gezamenlijk beleid dat vanuit SPOV wordt aangestuurd. Uiteraard geldt ook hier de WMS. Omdat het een enorm karwei zou worden om al die MR-en van al die scholen te laten vergaderen, instemmen en adviseren is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR).
Iedere school heeft een vertegenwoordiger van de school in de GMR zitten. Onze vertegenwoordiger is Annelies Cuppen.