04 78 - 55 02 22 info@bsdehommel.nl Oostsingel 39 5802AM Venray

Zorgen?

Vragen of zorgen over uw kind?

Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind? Is uw kind snel boos, verdrietig, onzeker of vaak ziek? Of zorgen moeilijke situaties zoals een scheiding of pestgedrag ervoor dat uw kind vastloopt? In dit soort situaties kunt u zich als ouder of opvoeder soms behoorlijk machteloos voelen. Gelukkig staat u er niet alleen voor!
U kunt voor vragen en ondersteuning rondom de opvoeding of ondersteuning van uw kind terecht bij meerdere professionals. In deze folder vindt u een overzicht van alle professionals die samenwerken met onze school, wat ze voor u en uw kind kunnen betekenen en hoe ze bereikbaar zijn.

Logopedie

Ik ben Marlies Kerremans, logopediste en stottertherapeut. Duidelijk kunnen praten en goed kunnen lezen en schrijven is belangrijk in je leven. Sinds 2013 werk ik samen met basisschool de Hommel en is mijn locatie naast de Hommel in het scoutinggebouw (van maandag tot en met vrijdag). Sinds 2021 is Christel van Dijck ook enkele dagdelen aanwezig omdat de vraag naar logopedische begeleiding soms te groot is en niet iedereen geplaatst kan worden. Het is veel fijner en beter voor kinderen om niet op een wachtlijst te hoeven staan. Voor meer informatie kun je me bellen of mailen.
Tel: 06 2006 4484 
Mail: Logopediemarlies@gmail.com
Ik ben Christel Kersten – van Dijck, logopedist bij Logopediepraktijk van Dijck.
Sinds september 2021 heb ik een dependance op Basisschool de Hommel. Hier behandel ik voornamelijk peuters van de peuterspeelzaal.
Marlies Kerremans behandelt de kinderen van de basisschool. Wanneer zij kinderen in drukke periodes niet direct in kan plannen, behandel ik ook kinderen van de basisschool.

Als logopedist help ik kinderen die het moeilijk vinden om duidelijk/ verstaanbaar te praten, om de (Nederlandse) taal te leren, kinderen die slappe lip- en/ of tongspieren hebben en kinderen die moeite hebben met de leesvoorwaarden.
Voor meer informatie/ vragen, mag je me altijd bellen of mailen:

T 06 418 485 17
E info@logopedistvenray.nl                      
Www.logopedistvenray.nl

Ik ben elke week op maandag- en woensdagochtend van 8.30 tot 12.30 aanwezig op school.

Ergotherapie

Ik ben Mila de Moor, (kinder)ergotherapeut bij ergotherapie Noord-Limburg. In Januari 2021 hebben wij de ergotherapie praktijk in Venray overgenomen en sindsdien geef ik ergotherapie aan de kinderen van basisschool de Hommel. Ik ben op dinsdag, woensdag ochtend en vrijdag ochtend werkzaam op basisschool de Hommel waar ik kinderen van groep 1 tot groep 8 ondersteun in het dagelijks handelen. Ik speel in op de belevingswereld van het kind om samen op een creatieve wijze aan het werk te gaan om dagelijkse handelingen te vergemakkelijken. Wij zien kinderen onder andere voor de fijne motoriek, kleutervaardigheden, (voorbereidend)schrijven, prikkelverwerking, taak-werkhouding en planmatig handelen. Daarnaast zien wij ook kinderen die moeite hebben met alledaagse handelingen als aan- en uitkleden, knoopjes/ritsen/veters en bestek hantering. Mijn collega Femke Crommentuijn is op donderdag ochtend aanwezig om mij te ondersteunen waardoor kinderen snel geholpen kunnen worden. Heeft u vragen, neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
Mila@ergotherapienoordlimburg.nl
0653537587
 
Ik ben Femke Crommentuijn, (kinder)ergotherapeut bij ergotherapie Noord-Limburg. Vanaf oktober 2021 ben ik op donderdag ochtend aanwezig om mijn collega Mila de Moor te ondersteunen bij het behandelen van de kinderen op basisschool de Hommel. Ik ondersteun kinderen van groep 1 t/m 8 in het bereiken van hun doelen. De doelen hebben veelal betrekking op de fijne motoriek, kleutervaardigheden, (voorbereidend)schrijven, algemene dagelijkse handelingen zoals veters strikken of boterhammen smeren, prikkelverwerking, taak-werkhouding en planmatig werken. Spelenderwijs leren is ons motto, we zullen dan ook op de belevingswereld van het kind aansluiten om gestelde doelen te behalen. Heeft u vragen met betrekking tot de ergotherapie op de Hommel, neem dan gerust contact op met Mila de Moor via onderstaande contact gegevens: 
Mila@ergotherapienoordlimburg.nl
0653537587

Kindregelingen helpen, zodat ieder kind kan meedoen

Sporten, een schoolreisje of muziekles, uw kind zou er graag aan meedoen, maar u hebt er het geld niet voor. De kindregelingen in de gemeente Venray helpen gezinnen die voor dit soort leuke dingen geen of weinig geld hebben. Ook is een bijdrage mogelijk voor de aanschaf van een laptop of fiets voor school. Zijn uw kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud? En woont u in de gemeente Venray?
Vraag de kindregelingen aan. Zodat uw kind toch kan meedoen. Voor meer informatie, kunt u hier klikken voor de folder.