Algemeen

Het werken met kinderen in onze school (onderwijs en opvoeding) zien wij als een verantwoordelijkheid van zowel leerkrachten als ouders. Daarom staat onze school altijd open voor de ouders.

Een goede samenwerking tussen school en thuis is in het belang van het kind. Noodzakelijk voor die samenwerking is in de eerste plaats dat u en wij zaken weten. Daarom vinden wij onderlinge informatie-uitwisseling zeer belangrijk. Door te weten kan men meedenken, soms meebeslissen.