De verkeersouder

Maikel Boom is de verkeersouder van onze school.
In overleg met de co÷rdinatoren verkeer, Marjente 
Driegen en Manon Staal, en met de MR wordt
gewerkt aan verbetering van de verkeersveiligheid.
De verkeersouder is lid van 3VO en onderhoudt
onder andere het contact met de gemeente.
Voor vragen kunt u bij hem terecht.