De verkeersouder

Maikel Boom is de verkeersouder van onze school.
In overleg met de co÷rdinator verkeer Ernest Cruijsberg
en met de MR wordt gewerkt aan verbetering van de
verkeersveiligheid. De verkeersouder is lid van 3VO
en onderhoudt onder andere het contact met de
gemeente. Voor vragen kunt u bij hem terecht.